Proč se v politice nic nezmění? Státe dej a ber, kde chceš!

Politika v návaznosti na ekonomiku země je schizofrenní pro nás pro všechny. Živí nás menšina, podíl pracující populace je pod 50%. Změna politiků je iluze, změňme systém, dokud je čas.
 
Politika v návaznosti na ekonomiku země je schizofrenní pro nás pro všechny. Víme, že musíme něco změnit, ale všichni se bojíme zásadních změn, kroků k nápravě. Evropané v minulých stoletích kolonizovali, dnes vyžírají sami sebe zevnitř.
 
Velmi zajímavým údajem pro naše resumé je podíl pracující populace, který dosahuje v celé EU sotva 50%. Většina populace žije z veřejných peněz. Státy EU utrácejí polovinu HDP na různé formy uspokojování sociálních potřeb svých občanů, rozuměj voličů.
 
Platí: Chcete-li někomu peníze dát, musíte je někomu vzít. Živí nás menšina.
Vyměnit politiky, to je dávná iluze, nutné je změnit volební systém. Je to stejné jako se vším. Svobodu chce každý, zodpovědnost málokdo. Aneb pátrá-li někdo po první systémové příčině politického stavu, nutně najde zakopaného psa v jámě volebního systému.
Společnost ztratila soudnost a hladina normality se posunula mimo naši kontrolu. Problém zadlužených států není v nedostatečných příjmech, problémem jsou přehnané veřejné výdaje.
 
Kdo ten stav toleruje a řídí? My.
V demokratických volbách vyhrává většina. Vládne pozitivum sociální jistoty, ne levice nebo pravice. Pokud by dokonce pravice neakceptovala tento stav, v politice by skončila. Dnes i zítra vyhraje ta strana, která svými sliby víc uplatí voliče ze státního rozpočtu. Co by muselo nastat, pokud bychom vážně hovořili o nezbytných změnách? Omezení výdajů do sociální sféry a radikální omezení stavu státních zaměstnanců.
A proč je to nereálné? Kdo je dnes volební většinou? Státní zaměstnanci, důchodci a příjemci sociálních dávek - všichni občané závislí na penězích od státu.
 
Stará dobrá zkušenost – žít si za své - neplatí.
Kdo tenhle business řídí?
Politické strany, které fungují jako běžné firmy. Obchodují s vlivem a mocí a jejich ziskem jsou počty získaných voličských hlasů a taky mandátů v parlamentě.
 
Generálním heslem voleb jsou nakonec zisky, kterými se prosazují zájmy. Vše financováno z veřejných peněz aneb sociální blaho většiny platí menšina. Ne, vůbec nejsem lakomý a nepřející. Solidárnost je znamením vyspělé společnosti, ale jen těžko ji lze nadřazovat.
Existují přijatelná řešení? Je jich hned několik, chybí pouze vůle ke změně. Nakonec jsme nejspíš s takovým stavem spokojeni. Zvažme několik možných návrhů ke změně. Určitě nelze provést pouze drobné kosmetické změny, ale naopak zásadní a koncepční.
- Ať každý kandiduje sám za sebe. Může být i členem politické strany, ale rozhodně nebude možné, aby byly politickým stranám propláceny hlasy voličů a taky hlasy za mandáty.
- Oddělme zákonodárnou, soudní a výkonnou moc, přesuňme výkonné kompetence na prezidenta.
- Uzákoňme vyrovnané rozpočty, stát, kraje a města mohou utratit jen tolik, kolik peněz mají. Žádný stát nemůže dát občanům více, než vybere. Stát ani města se nesmí zadlužovat. Kdo chce investovat a riskovat, má plnou možnost realizovat se v soukromém sektoru. Stát nemá potřebu zavděčovat se svým občanům a kupovat si jejich loajalitu.
- Stanovme limity, například náklady do sociální sféry mohou být maximálně ve výši 1/3 HDP. Nikoli přes padesát procent, jako je tomu dnes. Určitě by nebyl problém referenda, ale s jednou základní změnou, právo rozhodovat o kvótách by měli mít pouze lidé, kteří platí a odvádí státu daně.
- Ještě extrémnější varianta je úprava volebního práva, právo volit mají pouze ti voliči, kteří platí daně. To znamená NE veřejní zaměstnanci, důchodci a lidé závislí na různých podporách státu. Ti, co peníze státu odvádí, mohou rozhodovat o tom, jak budou peníze využity.
- Jsme malý stát. Proč máme magistráty, krajské úřady a ministerstva? Nepotřebujeme několik úrovní řízení ničeho a nikoho. Maximálně výkonné dvou stupňové řízení.
- Volme pouze starostu nebo hejtmana, když zůstanou obě funkce, může mít jedna z nich pouze reprezentační charakter. Ostatní úřednické funkce si k sobě vybere nově zvolený starosta (hejtman) nebo lze tyto funkce obsadit veřejným výběrovým řízením.
Očekávám, že řeknete, že „není reálné to, co zde popisuji“. Že to nelze zrealizovat? Rychleji než si myslíte. Nechme se překvapit, moc možností před sebou nemáme.
 
Pokud nezměníme tento systém, budou volby vyhrávat sociální jistoty a budeme si nadále platit sociální smír. Evropa ani Česká republika se nezmění, populace bude stárnout, pracujících a peněz ubývat. Produktivní část populace bude pokaždé přehlasována. Proč rostou veřejné dluhy, tomu rozumíme. Čeká nás pouze zvyšování daní, o jejíž výši budou rozhodovat veřejní zaměstnanci, důchodci a lidé závislí na různých podporách státu.
 
Když to nezměníme, co nás čeká? Postdemokracie – vláda oligarchů?
Možná, každopádně nás nemine ztráta a úspor. Deflace, inflace, měny, sociální nepokoje, .... Nedokážu si dost dobře představit dlouhodobější perspektivu pro nás pro všechny.
Zpět na výpis aktualit
Login