Pokud chceme měnit chod věcí, musíme se měnit i my sami 

Všichni jsme svobodní a nezávislí, avšak jen do prvního zdravotního nebo politického problému či komplikace. Přijdou na řadu lékaři nebo politici, kteří MUSÍ danou potíž vyřešit. Kde máme nějakou sebereflexi? Zodpovědnost sami k sobě?
 
Politika je business
Spravovat společnost a vládnout ji je úkolem politiků. Jaké jsou jejich zájmy? Politika je dnes business. Společenský rozměr, se nám vytratil kvůli lobby a boji o osobní vliv a moc. Volební kampaně určují marketingové studie o chování a očekávání voličů.
Všichni voliči chtějí, aby politici splnili jejich představy. Lidé nehodnotí skutečné činy, ale mluvený projev. Činy znamenají změny a změny za současného sociálního a demografického vývoje mají pro voliče jasný negativní směr. Ten kdo bude realizovat tyto nepopulární kroky, většinou bude v dalším volebním období poražen. Voliči chtějí výsledky ihned a na dlouhodobé koncepční změny není čas! Všichni se chceme mít dobře tady a teď.
Největším pánem jsou voliči, to znamená, že je nutno voličům naslibovat vše, získat politickou funkci a následně postupně ze svých slibů ustupovat a vysvětlovat důvody, proč to nešlo. Máme svůj vliv, svou moc a své jisté peníze a společenské postavení.
 
Naše zdraví je business
Úkolem lékaře je vyléčit pacienta. Podívejme se, kam jsme se až posunuli s péčí o naše vlastní zdraví? Jsme-li nemocní nebo máme-li bolesti, vezme si léky, případně si necháme píchnout injekci. Jedná-li se o něco komplikovanějšího, následuje chirurgický zákrok a léky na delší dobu, ne-li natrvalo. Kde máme nějakou sebereflexi? Zodpovědnost sami k sobě?
Naše lékařská věda se neustále zlepšuje, ale co je opravdu hlavním zájmem lékaře? Vyléčit nás, nebo nás léčit? Vládne ekonomika, zdravotnické, farmaceutické, potravinářské lobby a zdravotní pojišťovny.
To vše z našich daní, peněz nikoho. První, co dostane každý z nás při vyskytnutí zdravotního problému, je STRACH o vlastní zdraví, resp. život. Ztrácíme tak svůj svobodný názor a vydáváme se do rukou lékařů. A lékaři se naopak schovávají za péči o pacienta.
Jak se můžeme zbavit korupce a lobby ve zdravotnictví? Jednoduše, byť až tak jednoduché to samozřejmě není. Vylečme se sami! Řekl nám už někdy někdo: „Vyleč se sám“? NIKDY, NIKDO? A divíte se?
 
Odpověď na úvodní otázku zní. Politika i naše zdraví jsou business.
Zní to naivně i smutně zároveň. Politika postrádá společenský rozměr, kde se za předvolební sliby schovají osobní ambice jednotlivců a zájmových skupin
 
V dnešní době je zdravotnictví velkým businessem. Je to ekonomika. Nemocný člověk, to je to, co zdravotníci chtějí a potřebují, tak proč máme něco zásadního měnit. Racionalizovat zdravotnictví, kontrolní mechanismy... ano, samozřejmě, ale proč?
Zdravý člověk nikoho neuživí. Stačí, aby kohokoliv z nás někde píchlo, a už nikoho z nás žádné racionalizace nezajímají. Jednáme dle svých emocí a pocitů. Není pak divu, že se těžko může něco změnit. Zdravotnictví usiluje o „léčení“ (do nekonečna). Snaha „vyléčit“ se poněkud vytrácí. Vyhrává lobby a boj o jisté peníze. Podívejte se na extrém, jakým jsou USA.
 
Jak souvisí politika a naše zdraví?
Všichni jsme svobodní a nezávislí, avšak jen do vyskytnutí prvního zdravotního nebo politického problému či komplikace. Přijdou na řadu lékaři nebo politici, kteří MUSÍ danou potíž vyřešit.
Ztrácíme soudnost a nikdo z nás si nechce přiznat, že když se platí účty, tak jsme většinou sami.
Možná vás překvapí základní otázka: „Nechceme toho od politiků a lékařů mnoho? “
V mém pětidílném příběhu „33 dní bez jídla. Proč?“ se neustále vracím k mým vnitřním rozporům. V různé formě, na mentální, emocionální a fyzické úrovni. Základní nosnou myšlenkou je vyčistit své vnitřní rozpory na všech těchto úrovních. Uzdravení společnosti začíná u každého z nás jako jedince. Uzdravme sami sebe a nevěřme, že nás uzdraví nebo zachrání někdo jiný.
Svěřit se do rukou někomu jinému je jednoduché a pohodlné, ale jen dočasné, protože SAMI PŘED SEBOU STEJNĚ NIKDY NEUTEČEME.
Nepokládejte tento text v žádném případě za útok na politiky nebo lékaře. Je to pouze podnět na zamyšlenou. Naše generace má jednu obrovskou výhodu, přístup k informacím.
Tyto informace používáme hlavně jako únik a zábavu ne pro sebevzdělávání nebo ještě lépe sebe překračování. Hledáme informace, abychom našli odůvodnění, proč to nejde!
 
Kdo vás inspiruje?
Chybí nám příklady, většina zpráv a informací je založena na strachu! Strach není pozitivní motivace, naopak nás svazuje, omezuje a brzdí, až nás jednoho dne zastaví úplně.
Myslete nad svým životem, dokud je čas. Perspektiva je běh na dlouhou trať.
Všichni se ohlížejí na čas, jenom čas se neohlíží na nikoho.
Zpět na výpis aktualit
Login