Nové trendy v automobilovém průmyslu – Interim management

Rozhovor s panem Stanislavem Petříčkem, spolujimatelem společnosti TP Consulting.

 
Můžete nám prosím představit Vaši společnost?
Naše společnost TpConsulting poskytuje od roku 2003 široké portfolio služeb pro automobilový průmysl – personální poradenství, head-hunting, školení, odborné poradenství, krizový management a v poslední době také stále více interim poradenství neboli interim management.

 

Co je interim management?
Interim management je dočasné najímání manažerských a odborných kapacit na přesně definovaný úkol. Jedná se o flexibilní službu, která reaguje na okamžitou potřebu zákazníka s nástupem v horizontu jeden až tři týdny a obvyklou délkou projektů 3–12 měsíců.

 

Trh se neustále mění a vyvíjí, jaké služby jsou u vás dnes nejvíce poptávány?
Aktuálně jsou to právě projekty v oblasti inte-rim managementu. Vedou poptávky po technických interim manažerech do oddělení vývoje, technologie, kvality, logistiky a výroby. Tento trend je dlouhodobě stoupající. Velmi zjednodušeně řečeno, firmy již dnes nevyhledávají poradce, který doporučuje, ale někoho, kdo pře-bere za zrealizování požadované činnosti nebo služby zodpovědnost a po splnění úkolu „jde zase dál“.

 

Kdy využívají zákazníci služeb interim manažerů?
Mohu hovořit z vlastní zkušenosti pouze o automotive. Dříve firmy využívaly služeb interim manažerů k řešení krizových situací, při převodu výrob ze zahraničí nebo jako dočasný záskok za nemocného kmenového zaměst-nance. V dnešní době je největší poptávka po zkušených, samostatných a dobře jazykově vybavených odbornících, specialistech, kteří jsou součástí projektových týmů nebo mana-žerech, při nedostatku vlastních odborných a manažerských kapacit.

 

Kdo je interim manažer?
Dříve to většinou býval překvalifikovaný, jazykově vybavený manažer se zkušenostmi z vedoucích pozic z mezinárodních společností, který již byl sociálně zabezpečený a ve svém profesním životě již nehledal kariérní budouc-nost. Dnes to jsou především odborníci, specialisti s praxí a potřebným jazykovým vybavením, kteří vyhledávají zajímavé technické zkušenosti, práci na zajímavých projektech s přímou orientací na dosažení stanoveného cíle.

 

Vy máte i osobní zkušenost s interim managementem?
Samozřejmě. Profesně jsem kvalitář. Jednou mi zavolal můj bývalý německý koncernový šéf kvality s žádostí, zda bych jim na měsíc nepomohl, když jim onemocněl vedoucí kva-lity a rázem jsem se stal interim manažerem na skoro celý rok. Následovala koordinace při náběhu nového projektu VW v Rusku. Jinak jsem většinou poradcoval při přípravě zákaznic-kých procesních auditů a při různých eskalacích.

 

Základní otázka na závěr. Kolik si vydělá Interim manažer?
Sazba vždy závisí na typu projektu, pozici. Zda je poptávána pozice specialisty, koordinátora nebo manažer. Zda se jedná o projekt v ČR nebo zahraničí, samozřejmě i s ohledem na délku projektu. Jednoduše nelze odpovědět, nicméně vzhledem k odborným zkušenostem a znalostem je finanční ohodnocení interim manažera velmi lukrativní.
Zpět na výpis aktualit
Login