Masajové mají pravdu. Jak se vychovává muž?!

Chceme zpátky muže? Některé staré zvyky by se neměly měnit. Současná mužská generace je plná znalostí, ale čím dál tím méně použitelná.
Setkává se s tím většina z nás, ale občas to pochopení lépe vynikne, když se setkáme s úplně jinou realitou.
 
Otázkou je, co si kdo představíme pod pojmem jiná realita. Každopádně Masajská vesnice v Africe, to už je minimálně velký kontrast. Přesto, když jsme si povídali s Masaji o životě, tak nám velmi zjednodušeně rozdělili svůj mužský život na tři etapy. Názvy jsem si počeštil, jedná se mi o přiblížení základní logiky. Ne práci v detailu a o naše české, ano, ALE ..
 
Bojovník, první etapa.
Po dobu cca deseti let je každý chlapec, resp. mladý muž bojovníkem starajícím se o ochranu vesnice a vše, co s tím souvisí. Není pevně určeno zda-li je to deset let od jeho 15-ti nebo 20-ti let, podle potřeby.

Ekonom, druhá etapa
Stará se o ekonomický chod vesnice. Návštěvy bílých turistů, prodej turistických suvenýrů, pomáhá ženám s pastvou dobytka. Má právo, pokud prokáže finanční samostatnost, se oženit. Dokonce i s více ženami, což dnes činí čím dál méně.
 
Rada starších, třetí etapa
Řeší koncepci a jednají za zájmy vesnice a ROZHODUJÍ.
Proč, protože už VÍ.
Jak v základu jednoduché a prosté. Kolik zbytečných komplikací by nám tento system vyřešil! Hlavně si každý musí projít všemi třemi fázemi, jinak NEVÍ o čem mluví a jeho názor není relevantní.
Zjednodušeně řečeno je nastaven tento mužský vývojový system.
 
Nejdříve má povinnost chránit, potom finančně zabezpečit a až potom společnost směřovat, tedy řídit a rozhodovat!
Zpět na výpis aktualit
Login