Evropská unie - nucené manželství za trest a bez alternativy

Kde je počátek dnešní Evropské unie? Evropa je tradice, nevím jak budoucnost. Stávající nerespektování sociálních a hlavně ekonomických rozdílů mezi jednotlivými státy. Přínos pro Českou republiku a naopak komplikace s tím spojené.

 

Jak Evropská unie vznikla?
Původní impuls vzešel z poválečných poměrů. Evropští politici hledali nejefektivnější cestu jak zabránit další válce. Nejpraktičtějším řešením byla kontrola uhelného a ocelářského průmyslu.
Otcové příští Evropské unie proto rozhodli už před 60 lety o prvním smírčím kroku, kdy Německo s Francií, a dalšími čtyřmi státy západní Evropy, vytvořilo Evropské společenství uhlí a oceli. (ESUO)
Dnes chápeme nutnost vzniku Evropské unie spíše jako silnou protiváhu vůči USA a velkým asijským zemím. Přední evropští hráči jako Německo, Velká Británie a Francie jsou na světové úrovni přece jen středně velcí hráči.
Asie si užívá boom, kdy se ze „sluhů“ stávají mocní a vlivní páni, a to nejen ve svých regionech. Aneb „globalizace vrátila úder.“
USA si jsou vědomy koupě schopnosti svého trhu, vlastní spotřebitelské síly. Rusko hledá dál, a po svém, zašlou slávu Sovětského svazu.
 
EU má jasné postavení ve světě, ale nejasné postavení uvnitř sebe
Kdo je vlastně EU? Sama sice na vzestupu, ale stále zmítána historickými zvláštnostmi, tradicemi a problémy, takže státy spíš řeší své národní zájmy, než aby účinně hledaly cestu k sobě.
Prioritně je společnou spíš politika, nebo ekonomika?
Ještě štěstí, že Evropa vlastně nikoho nezajímá. Evropa je tradice, nevím jak budoucnost, ale to asi nejsem sám. Rozumím euroskeptikům, například téma Euro jako měna v podání pana Klause, kde výstižně srovnává logiku vzniku společné měny „jako zapřahat vůz před koně“. Evropští úředníci nám vytváří neexistující, imaginární svět a řeší problémy, kde nejsou. Takže odpověď na vytýčenou otázku: politici Evropy se podřídili ekonomickému diktátu, neformulují otázky, natož vize, žijí ukazateli a čísly. Ekonomika zahlcuje evropské úředníky svým tempem i efekty, ale uvědomme si, že ani ekonomika sama o sobě nemá odpovědnost ani vizi. Jen se jako expres řítí dál... Kam jen?
 
EU velké ANO a ještě větší ALE
Náš kontinent si chce udržet svůj kredit ve světě, ale její obyvatelé chtějí žít z minulosti a z podstaty. Evropané v porovnání s USA, Asií a rychle se rozvíjejícími trhy hledají hlavně sociální jistoty, nechtějí se nikam honit a soutěžit, chtějí si udržet status quo. Lze to chápat jako integraci Evropy proti vůli voličů? Je EU zájmem pouze politiků? Úředníci v Bruselu si za impotence politiků hlídají své funkce, vliv a vlastní důležitost. Zato politici ve svých zemích získávají populistické body, když proti EU zbrojí v kampaních. Aneb kdo bude brzy v Evropě nejslavnějším? Kdo si kdykoli kopne do Bruselu. V lehké nadsázce lze EU charakterizovat jako nucené manželství za trest a bez alternativy.
 
Role České republiky
Pro Českou republiku jako nepočetnou a malou zemi je nutné někam patřit. Rozhodně máme blíže k Německu, Rakousku i Francii... než k Rusku, jinak ovšem rezervoáru nerostného bohatství. Evropská unie začala pro českého občana hmatatelněji existovat vstupem do Schengenského prostoru, kdy skončily fronty a obstrukce na hranicích, pak si povšiml volného pohybu služeb a zboží. Firmám vstup prospěl, městům a obcím, dle jejich schopností pak čerpáním z eurofondů. Tok peněz z EU na jedné straně ničí konkurenceschopnost úplatky, současně ale povzbuzuje růst. Pro většinu ale z celé problematiky zůstaly k povšimnutí spíš ty žárovky, pomazánkové máslo a rozkrádání dotací z eurofondů.
 
Všichni jsme v EU, a vlastně proti ní
Integrace ano i ne, všichni jsou v pasti, není alternativa, bude-li vládnout stejný systém. Pravda je, že v EU především ti mocní (rozuměj bývalé koloniální mocnosti) nechtějí nic měnit. Padesát let jak okov na noze vleče EU problém nevyrovnanosti ekonomik Sever: Jih. Ani jazyk nestojí jako faktor stranou. Velkou výhodou USA ve srovnání s EU je tradičně jednotný jazyk, jakkoli španělština v jižních státech výrazně posiluje i jako druhý úřední jazyk.
 
A konečně něco, co svorně euroskeptikům i eurooptimistům zatím uniká, že globalizace skončila a spolu s ní i nezřízený konzumní trend.
 
Zpět na výpis aktualit
Login